Mới ra thị trường

68 Triệu 175 Ngàn /tháng
Hà Nội, Đông Anh

52 Triệu 850 Ngàn /tháng
Hưng Yên, Kim Động

45 Triệu 600 Ngàn /tháng
Thái Nguyên, Phổ Yên

Đầu tư ngay

Vào các tài sản thương mại